Offshore Konferencja
Aktualności Program
+ 48 91 48 62 540
+ 48 91 48 62 532

Patron honorowy

Marszałek Województwa PomorskiegoMarszałek Województwa ZachodniopomorskiegoMinisterstwo GospodarkiMarszałek SenatuMinisterstwo Infrastruktury i RozwojuMinisterstwo Środowiska

Patron organizacyjny

Senator RP - Kazimierz Kleina

Program

poniedziałek, 12 maja 2014 00:00

DZIEŃ PIERWSZY, 29 WRZEŚNIA 2014

9:30 - 10:30

Rejestracja, powitalna kawa

10:30 - 11:00

Wystąpienia honorowych gości

11:00 - 13:00

DEBATA „MIEJSCE MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLITYCE ENERGETYCZNEJ POLSKI I UE”

Moderator: Wojciech Cetnarski, Prezes PSEW

Zagadnienia:

 • Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie.
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE – szanse i wyzwania.
 • Plany rządowe wobec morskiej energetyki wiatrowej w kontekście projektu Polityki Energetycznej Polski do roku 2050.
 • Znaczenie morskiej energetyki wiatrowej dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE.
 • Przyszłość polskiej energetyki i morskich farm wiatrowych w kontekście polityki klimatyczno energetycznej UE.
 • Jak zapewnić sprzyjające otoczenie legislacyjne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej?

Zaproszeni prelegenci:

 • Ministerstwo Środowiska – dr Maciej Grabowski, Minister Środowiska
 • Ministerstwo Gospodarki – Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej
 • PGE Energia Odnawialna S.A. – Maciej Górski, Prezes
 • Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej – Maciej Stryjecki, Prezes
 • Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej – Mariusz Witoński, Prezes
 • Siemens Wind Power A/S – Jesper Nielsen, Dyrektor ds. sprzedaży – Offshore
 • Prognos AG – Frank Peter, Dyrektor
 • EY - Aleksander Gabryś, Starszy Menedżer

Dowiedz się więcej o panelu (tutaj)

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00

DEBATA „MORSKIE FARMY WIATROWE SZANSĄ DLA POLSKICH REGIONÓW NADMORSKICH – MAPA DROGOWA”

Moderator: Maciej Stryjecki, Prezes FNEZ

Zagadnienia:

 • Kiedy i ile może powstać MFW w Polsce?
 • Kiedy i gdzie może powstać zaplecze dostawcze i obsługowe dla MFW?
 • Jak regiony nadmorskie przygotowują się pod kątem MFW, jakie działania należy jeszcze wykonać?
 • Co oznacza rozwój MFW dla regionów nadmorskich? – Skala wyzwań i szans.

Zaproszeni prelegenci:

 • Senat RP – Kazimierz Kleina, Senator
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Tadeusz Żurek, Dyrektor Referatu Planowania Energetycznego
 • Urząd Morski w Słupsku – Tomasz Bobin, Dyrektor
 • MS TFI S.A.– Piotr Słupski, Prezes
 • Miasto Darłowo – Arkadiusz Klimowicz, burmistrz
 • Polenergia S.A. -dr Michał Michalski, Dyrektor ds. rozwoju biznesu
 • Alstom Power - Henryk Baranowski, Dyrektor ds. rozwoju biznesu
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - dr Michał Kiełsznia, Dyrektor
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - Wojciech Cetnarski, Prezes

Dowiedz się więcej o panelu(tutaj)

20:00

Gala Dinner, Dolina CharlottyDZIEŃ DRUGI, 30 WRZEŚNIA 2014

9:00 - 10:30

ŚRODOWISKO

DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE

Uwarunkowania środowiskowe i przestrzenne lokalizacji MFW i sieci przesyłowych


Moderator: Maciej Stryjecki, Prezes FNEZ

Zagadnienia:

 • Jak rozwiązać konflikty przestrzenne i środowiskowe na polskich obszarach morskich?
 • Czy warunki przestrzenne, techniczne i ekonomiczne pozwolą na budowę „szyny bałtyckiej"?
 • Jak uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla MFW i kabli przyłączeniowych w polskim porządku prawnym?

Zaproszeni prelegenci:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – Hanna Dzikowska, Dyrektor
 • Urząd Morski w Gdyni – Andrzej Cieślak, Główny specjalista
 • ABB Sp. z o.o. – Grzegorz Okrasa, Dyrektor
 • PSE S.A. - Włodzimierz Mucha, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów
 • Królak i Wspólnicy - dr Liwiusz Laska LL.M., adwokat

Partner panelu:

logo strona web

Dowiedz się więcej o panelu (tutaj)

Doświadczenia międzynarodowe – droga do konkurencyjności morskiej energetyki wiatrowej

Moderator: Jesper K. Nielsen, Siemens Wind Power A/S

Zagadnienia:

 • Strategie redukcji kosztów realizacji projektów offshore – doświadczenia duńskie, brytyjskie i niemieckie.
 • Czynniki wpływające na potencjał redukcji kosztów.
 • Optymalizacja kosztów realizacji inwestycji.
 • Bilans korzyści i kosztów realizacji morskich farm wiatrowych w Polsce.

Zaproszeni prelegenci:

 • Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE – Dennis Kruse, Dyrektor
 • The Carbon Trust – Rhodri James, Analityk
 • DONG Energy – Morten Frederiksen, Kierownik działu rozwoju projektów
 • KIC InnoEnergy – Emilien Simonot, Renewable Energies Technology Officer
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – Dagmara Żygowska, Wiceprezes


Dowiedz się więcej o panelu (tutaj)

10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 12:15

PRAWO

PRZEMYSŁ

Aspekty prawne rozwoju przemysłu morskiego – MFW, infrastruktura przesyłowa, przemysł

Moderator: Krzysztof Kidawa, Ekspert ds. regulacyjno-prawnych Baltic Power

Zagadnienia:

 • Jak zminimalizować ryzyko utraty PSZW wydanych dla MFW?
 • Czy możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla MFW w 6 lat?
 • Czy konieczne i możliwe są zmiany ustawy o obszarach morskich wydłużające ważność PSZW?
 • Czy MFW otrzymają wsparcie w ramach systemu wspierania OZE?
 • Czy złoża węglowodorów mają pierwszeństwo przez morskimi farmami wiatrowymi i kablami podmorskimi?

Zaproszeni prelegenci:

 • Senatat PR - Kazimierz Kelina, Senator
 • Sejmu RP - Cezary Olejniczak, Poseł
 • Urząd Morski w Gdyni – Andrzej Cieślak, Główny specjalista
 • Polenergia S.A. - Michał Michalski, Dyrektor ds. rozwoju biznesu
 • K&L GATES – dr Karol Lasocki, Radca prawny
 • Królak i Wspólnicy - Sylweriusz M. Królak - radca prawny, Sędzia Trybunału Stanu
 • Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej – Maciej Stryjecki, Prezes
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – Wojciech Cetnarski, Prezes

Partner panelu:

orlen

Dowiedz się więcej o panelu (tutaj)

Łańcuch dostaw– możliwości i szanse polskiego przemysłu

Moderator: Dagmara Żygowska, Wiceprezes PSEW

Zagadnienia:

 • Jakie są silne i słabe strony polskiego przemysłu?
 • Czy polskie firmy mogą konkurować na arenie międzynarodowej?
 • W jakich dziedzinach branży pojawiają się nisze?
 • Jakie korzyści dla regionów nadmorskich niesie za sobą rozwój MEW?
 • Jak władze samorządowe zachęcają producentów z sektora MEW do lokowania swoich inwestycji w Polsce?

Zaproszeni prelegenci:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – dr hab. Wojciech Drożdż, Wicemarszałek
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Tadeusz Żurek, Dyrektor Referatu Planowania Energetycznego
 • Bilfinger Mars Offshore Sp. o.o.– Dr Marek Los, Dyrektor ds. projektowania i rozwoju
 • EY – Kamil Baj, Manager
 • GSG Towers Sp. z o.o.– Zbigniew Zakrzewski, Dyrektor Handlowy
 • Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. - Dominik Sychowski, Area Manager
 • Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. – Michał Śmigielski, Dyrektor ds. rozwoju
 • MS TFI S.A. - Andrzej Rodziewicz, Doradca Zarządu MS TFI S.A. ds. strategii i rozwoju

Partner panelu:

mars

Dowiedz się więcej o panelu (tutaj)

12:15 - 12:30

Przerwa kawowa

12:30 - 14:00

TECHNOLOGIA

BADANIA WIETRZNOŚCI

Technologie offshore

Moderator: Mariusz Witoński, Prezes PTMEW

Zagadnienia:

 • Nowe trendy w rozwoju technologii turbin wiatrowych.
 • Nowatorskie koncepcje wież wiatrowych i konstrukcji wsporczych.
 • Rola sektora badawczo-rozwojowego w stymulowaniu rozwoju i innowacyjności przemysłu morskiej energetyki wiatrowej.
 • Technologiczne i rynkowe wyzwania w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji specjalistycznych jednostek pływających w sektorze offshore.

Zaproszeni prelegenci:

 • Siemens Wind Power A/S – Jesper K. Nielsen, Dyrektor ds. sprzedaży – Offshore
 • GSG Towers Sp. z o.o.– Zbigniew Zakrzewski, Dyrektor Handlowy
 • StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o. – Tomasz Świątkowski, Project Manager

 • CTO/Forum Przemysłu Offshore –Leszek Wilczyński, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Partner panelu:

ptmew

Dowiedz się więcej o panelu (tutaj)

Projektowanie kampanii pomiarowej offshore

Moderator: Michał Michalski, Dyrektor w Polenergia S.A., Członek Zarządu Bałtyk Środkowy III Sp z o.o.

Zagadnienia:

 • Stosowane strategie kampanii pomiarowych wietrzności.
 • Przygotowanie kampanii pomiarowej.
 • Optymalizacja kosztowa kampanii pomiarowych.
 • Dostępne technologie pomiarowe – bankowalność, dokładność i pewność wyników, dostępność danych.
 • Potencjalna produktywność morskich farm wiatrowych w regionie Morza Bałtyckiego.

Zaproszeni prelegenci:

 • AXYS Technologies – Graham Howe, Dyrektor ds. sprzedaży
 • Oldbaum Services - Andy Oldroyd, Dyrektor ds. technicznych
 • Green Giraffe Energy Bankers - Barbara Zuiderwijk, Dyrektor
 • DNV GL – Detlef Stein, Zastępca Kierownika departamentu Offshore
 • Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej – Mariusz Wójcik, Dyrektor

Partner panelu:

polenergia

Dowiedz się więcej o panelu (tutaj)

14:00 - 15:00

Lunch

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

 


Sponsor główny

Siemens

Sponsor

ABBCristPolenergiaAXYSMARS TIFOldbaumservicesMAGClimaxDNV GLORELN

Partner

ptmewPGE EO S.A.Bilfinger

Partner organizacyjny

Instytut BalticumSłupski Inkubator TechnologicznyPomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

Patron medialny

REchargeiozeBiznes PolskaNowa EnergiaPortal MorskiCIREPaliwa i energetykainzynieriagospodarka morskamorskie farmy wiatrowejRadio KoszalinRadio SłupskRadio Słupsk