Offshore Konferencja
Aktualności
+ 48 91 48 62 540
+ 48 91 48 62 532

Patron honorowy

Marszałek Województwa PomorskiegoMarszałek Województwa ZachodniopomorskiegoMinisterstwo GospodarkiMarszałek SenatuMinisterstwo Infrastruktury i RozwojuMinisterstwo Środowiska

Patron organizacyjny

Senator RP - Kazimierz Kleina

Podsumowanie Konferencji Offshore

wtorek, 04 listopada 2014 21:29

Podczas 2 dni dyskusji padły następujące, kluczowe dla przyszłości morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wnioski:

 • Komisja Europejska przewiduje, że do 2020 r. łączna moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych osiągnie 43 GW, dając produkcję na poziomie około 3% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Unii.
  Do roku 2030 wielkość ta może wzrosnąć nawet do 150 GW.
 • Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz przedstawiciele rządu: Minister Środowiska Maciej Grabowski
  i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz uznali morską energetykę wiatrową za ważną gałąź przemysłu, która może przyczynić się do rozwoju przemysłu morskiego i rozwoju gospodarczego regionów nadmorskich. Według inwestorów pierwsze dwa projekty morskich farm wiatrowych mogą przynieść na etapie budowy korzyści rzędu 700 - 1100 mln EUR do 2026 r., z kolei
  na etapie eksploatacji 90 mln EUR rocznie w związku z obsługą farm, w tym 32 mln EUR
  na wynagrodzenia.
 • Kluczowym warunkiem rozwoju morskich farm wiatrowych jest redukcja kosztów ograniczająca wpływ
  na wzrost cen energii, jednak jak wskazują eksperci z Danii, Niemiec i Wielkiej Brytanii do 2020 r. koszty tej technologii mogą spaść nawet o ponad 30%, a w roku 2030 może ona stać się konkurencyjna wobec konwencjonalnych źródeł energii.
 • Długofalowy rozwój farm wiatrowych na morzu wymagać będzie koordynacji i wspólnych działań inwestorów oraz operatora sieci przesyłowej w celu budowy morskiej infrastruktury przesyłowej,
  tzw. „Szyny Bałtyckiej”, do której mogą zostać przyłączone farmy i która umożliwi połączenie
  z zagranicznymi systemami elektroenergetycznymi. Jak wskazali eksperci podczas konferencji technologie są dostępne, jednak potrzebne są odpowiednie cele i decyzje polityczne oraz wspólne działania.
 • Budowa morskich farm wiatrowych będzie wymagać pogodzenia interesów dotychczasowych i nowych użytkowników morza, w tym w szczególności rybaków oraz firm zajmujących się poszukiwaniem
  i wydobywaniem złóż węglowodorów. Inwestorzy MFW zapowiedzieli dialog ze środowiskami rybackimi oraz szukanie rozwiązań kompromisowych z przemysłem wydobywczym.

  Zaproaszamy do zapoznania się z pełnym podsumowaniem (tutaj)
 

UWAGA! Ostatni dzień rejestracji

środa, 24 września 2014 06:44

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że dziś (24.09.2014) jest ostatni dzień rejestracji online na Konferencję Offshore.

Zapraszamy do rejestracji

 

Zapowiedź panelu "DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE"

środa, 24 września 2014 06:39

Doświadczenia międzynarodowe – droga do konkurencyjności morskich farm wiatrowych

Morska Energetyka Wiatrowa rozwija się w Europie dynamicznie, tworząc nowy, obiecujący rynek. Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej prognozuje, że w roku 2020 moc zainstalowana morskich farm wiatrowych w Europie wyniesie 40 GW, a w roku 2030 – nawet 150 GW.

Dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy czy Dania uzasadnia optymistyczne założenia odnośnie redukcji kosztów realizacji inwestycji w tych krajach.

W Danii jedna trzecia energii elektrycznej pochodzi z morskich i lądowych farm wiatrowych. Mimo początkowych wyższych kosztów, w chwili obecnej, na etapie eksploatacji, jest to najtańsza dostępna obecnie energia.

Kraje, które jak Dania postawiły na rozwój morskiej energetyki wiatrowej, spodziewają się znacznego zmniejszania kosztów tej technologii, a co za tym idzie – niższych rachunków za prąd dla konsumentów. Rząd Wielkiej Brytanii przewiduje 30% spadek kosztów morskich farm wiatrowych do roku 2020. Także w Niemczech przewiduje się, że koszty realizacji projektów offshore spadnie od 32 – 39%.

Zobacz więcej >>


 

Zapowiedź panelu "ŚRODOWISKO"

wtorek, 23 września 2014 00:00

Uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i technologiczne rozwoju mfw i morskiej infrastruktury przesyłowej

Wydanie ponad 20 pozwoleń na wznoszenie morskich farm wiatrowych (MFW) oraz dynamicznie rozwijająca się działalność poszukiwawczo-wydobywcza węglowodorów na morzu powodują nie tylko wzrost presji na środowisko morskie (w tym obszary Natura 2000) ale także konflikty przestrzenne pomiędzy użytkownikami morza. Pogodzenie różnych interesów wymaga dyskusji i wypracowania kompromisów, z kolei rozmiar i innowacyjność morskich farm wiatrowych wymusza zastosowanie nowego podejścia w ocenach oddziaływania na środowisko.

Dyskusja na temat MFW wywołuje również temat budowy „szyny bałtyckiej” tj. morskiej infrastruktury przesyłowej umożliwiającej z jednej strony odbiór energii elektrycznej z MFW a z drugiej strony lepszą integrację farm wiatrowych na morzu i tworzenie nowych połączeń międzynarodowych. Również tu istotne są kwestie konfliktów przestrzennych oraz ocen oddziaływania na środowisko.

Zobacz więcej>>


 

UWAGA! 3 dni do końca rejestracji

poniedziałek, 22 września 2014 08:12

Szanowni Państwo,
Konferencja Offshore już za tydzień. Rejestracja online otwarta jest jeszcze przez 3 dni (do 24.09.2014). Po zamknięciu rejestracji online będzie możliwa rejestracja na miejscu w dniu wydarzenia.
Zapraszamy do rejestracji

 


Sponsor główny

Siemens

Sponsor

ABBCristPolenergiaAXYSMARS TIFOldbaumservicesMAGClimaxDNV GLORELN

Partner

ptmewPGE EO S.A.Bilfinger

Partner organizacyjny

Instytut BalticumSłupski Inkubator TechnologicznyPomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

Patron medialny

REchargeiozeBiznes PolskaNowa EnergiaPortal MorskiCIREPaliwa i energetykainzynieriagospodarka morskamorskie farmy wiatrowejRadio KoszalinRadio SłupskRadio Słupsk